Spring til hovedindhold

Aktivitetstype: Fysisk udfordring

Elastikfodbold

SJOV OG ALTERNATIVT FODBOLDSPIL

Prøv et alternativt spil fodbold, hvor deltagernes positioner gøres fast, så det virkeligt handler om at spille sammen, hvis kampen skal vindes.

Elastikfodbold afvikles med 6 spillere på hvert hold og der dystes ud fra en turneringsplan. Hver spiller er gjort fast til nogle kraftige elastikbånd og har derfor en begrænset bevægelighed på banen. Det giver et meget underholdende spil, som uden tvivl vil skabe gejst og styrke kampånden.

Det er afgørende at deltagerne samarbejder på banen, hvilket kræver at alle i bogstaveligste forstand lægger sig i selen, og yder deres bedste.

Turneringsplanen bliver udarbejdet efter deltagerantal og ønsker til varigheden. Derudover kan yderligere baner rekvireres.

Den Kloge, Den hårde og Den sjove

SPÆNDENDE TEAMBUILDING-AKTIVITETER FOR ALLE

Giv medarbejderne en aktivitetsdag hvor alle kan deltage uanset alder, køn og fysisk form. Vi arrangerer en fælles oplevelse som de vil kunne huske i langt tid fremover, hvor fokus er rettet mod at der skal være aktiviteter for alle.

Arrangementet er opdelt i 3 hovedaktiviteter som deltagerne på forhånd skal vælge imellem. Hver aktivitet er opbygget som en konkurrence, hvor deltagerne skal dyste indbyrdes i en række udfordrende discipliner. Aktiviteterne tager udgangspunkt i enten kategorien den kloge, den hårde eller den sjove og der er således indrettet efter at det skal være muligt for alle at deltage uanset ønsker.

 

Den kloge

Opgaver som stiller krav til deltagernes logiske sanser og kreative evner. Begge områder bliver udfordret gennem forskellige spil og praktiske opgaver, hvor der skal tænkes klart for at gennemføre. Der skal både flyttes brikker, lægges taktik og udregnes formler.

 

Den hårde

Fysisk udfordrende opgaver hvor deltagerne skal dyste om at gennemføre en række handlebaner som stiller krav til deltagernes fysik og evner som hold. Deltagerne skal blandt andet padle kajak, køre på mountainbike og svinge i træerne.

 

Den sjove

Underholdende lege og kampe mellem deltagerne som alle tager udgangspunkt i at det skal være sjovt. Der dystes om ærefulde titler og underfundige goder, som kun tilkommer de bedste af de værste. Det handler om at have det sjovt og tage gas på hinanden.

 

Varighed og indhold kan tilrettelægges så det passer ind i et andet arrangement eller afholdes som en selvstændig begivenhed, der eventuelt suppleres med ekstra oplevelser, såsom festmiddag, underholdning, overnatning, transport m.v.

Kajak Race

SJOVT RÆS PÅ VANDET

Udfordrende kajakdyst, hvor deltagerne på skift skal gennemføre et ræs på vandet.  Det handler om at gennemføre uden fejl og på den kortest mulige tid.

Deltagerne inddeles i hold og skal arbejde sammen under gennemførsel. Banen er lagt ud i form af bøjer, som skal passeres i en bestemt rækkefølge.

Deltagerne på hvert hold skal derfor på skift, gennemføre banen og det handler således ikke kun om styrke, men i høj grad om at lægge den rigtige strategi og udnytte ressourcerne optimalt.

Alle deltagere får muligheden for at padle, men fungerer også som hjælpere, når der skal skiftes besætning. Det handler om at være bedst som hold, undgå fejl og at give den gas med pagajen.

Leading Edge

HVOR LANGT VIL DU GÅ FOR DIT TEAM

Igennem ukendt og til tider svært tilgængeligt terræn, udfordres deltagerne som hold med opgaver der stiller krav til samarbejde, kreativitet og ikke mindst ledelse. Presset af tid, fysiske og mentale barrierer, vil der opstå situationer hvor holdets sande ansigt viser sig.

Leading Edge er et intenst teambuildingkursus, hvor vi involverer teamet som det består. Vi giver indledningsvist deltagerne nogle grundlæggende færdigheder omkring navigation, redning og udnyttelse af tilstedeværende ressourcer.

Gruppen flyttes dernæst til en lokation som ligger i god afstand fra slut destinationen, hvorfra de skal gennemføre en redningsopgave der bringer dem sikkert frem til målet. Undervejs vil teamet opleve spænding, konflikter, udfordringer og frustrationer ved at skulle løse nogle tilsyneladende umulige og tidsbestemte opgaver. Alle deltager i løsningen af opgaverne og der stilles store krav til indsatsen.

Gruppens indsats evalueres løbende og der kan blive tale om omfordeling af roller, hvis ikke de lever op til kravene eller det viser sig at deres kompetencer ikke udnyttes optimalt.

Det handler om at udvise initiativ og vilje til at lykkes som én enhed og under nogle forudsætninger hvor holdet presses både som gruppe og som individer. Undervejs vil der være behov for at enkeltpersoner træder i karakter og motiverer gruppen til at blive ved.

Opgaverne som deltagerne skal løse, vil være baseret på virkelige hændelser i katastrofeområder, hvor snarrådighed og en pragmatisk tilgang til situationen er afgørende for resultatet.

Memory Quest

FLERE HJERNER GIVER FLERE MULIGHEDER

Hjernen er et ekstremt skarpt værktøj når vi anvender den rigtig. Men hvordan udnytter man kapaciteten fuldt ud, når det drejer sig om at være bedst under pres. Vi træner deltagerne i at bruge hinandens hukommelse som én enhed.

Memory Quest er en træningsaktivitet baseret på taktiske militære principper, hvor hvert team er tvunget til at udnytte deres samlede mentale kapaciteter for at opnå det bedste resultat.

Fra begyndelsen gives deltagerne et indblik i hvorledes elitetropper arbejder og udnytter deres mentale kapaciteter til løse ekstreme opgaver som lyder umulige for almindelige mennesker. Vi introducerer deltagerne for enkle og effektive indlæringsmetoder samt træner dem i hurtigt at tilegne sig viden og gemme den i hukommelsen.

Deltagerne skal herefter holdvis studere et landkort med adskillige markerede punkter i ganske kort tid, hvorefter kortet fjernes. Det er så holdets opgave, at lægge en strategi for hvorledes de vil huske og finde frem til hvert punkt i virkeligheden; altså om de kan huske placeringerne ved at dele viden og hukommelse.

Opgaven er tidsbestemt og de har kun 120 minutter. Inden da, skal holdet være retur med så mange fundne koordinater som muligt. Hvis ikke de klarer det indenfor tidsfristen, koster det i det samlede resultat.

Kurset er mentalt udfordrende; idet deltagerne skal finde effektive metoder til at huske placeringer på koordinaterne samt de observationer som de gør på hver lokation.

Mountainbike Race

UDFORDRENDE TERRÆNLØB I NATUREN

Cykling er populært som aldrig før og udfordringerne må gerne være ud over vejenes begrænsninger. Derfor henlægger vi denne konkurrence til terrænet ved siden af og med dertil egnede cykler.

Mountainbike Race er et kort men intenst terræncykelløb, hvor det handler om at gennemføre en udlagt rute, som kræver den rigtig disponering af kræfter for at gennemføre hurtigst muligt.

I kommer til at konkurrere mod hinanden som hold på en spændende rute, som skal gennemføres på Mountainbike.

I bliver således inddelt i hold, hvor deltagerne på skift skal gennemføre ruten som en stafet. Konkurrencen kan derfor afgøres ikke alene på Jeres evne til at cykle, men i høj grad også på evnen til at fastlægge den rigtige strategi og foretage de rigtige skift.

Alle deltagere får muligheden for at cykle, men kan også fungere som hjælpere, når der skal skiftes rytter. Det handler om at være bedst som hold og at lykkedes med vinderstrategien.

Navigator GPS Challenge

STRATEGI OG EN STIFINDERS LOGIK

Moderne teknologi og en stifinders logik samt opgaver der kræver viden og samarbejde, er hvad vi har samlet i et spændende koncept, som alle kan være med til.

Navigator GPS Challenge handler om at finde og løse opgaver, som kræver at deltagerne samarbejder og udnytter deres evner indenfor logik, paratviden og kreativitet.

Fra start giver vi deltagerne en grundig instruks i at anvende GPS-systemet, hvorefter de selv skal lægge en strategi, for at finde og løse opgaverne samt nå i mål indenfor tidsfristen.

Når alle er i mål, kårer vi det bedste hold ud fra den anvendte tid, tilbagelagte distance samt evnen til at løse opgaverne.

Outdoor Fitness

UDFORDRENDE FITNESS UNDER ÅBEN HIMMEL

Giv energiniveauet et løft med et sjovt og fysisk program i naturen, hvor vi anvender de eksisterende elementer til at få pulsen op.

Outdoor Fitness er opbygget omkring en række forskellige fysiske aktiviteter som har det til fælles, at de foregår under åben himmel og udnytter de muligheder som naturen giver.  Vi afprøver således Jeres fysiske formåen, gennem nogle særprægede motionsformer.

Programmet indledes med en fælles opvarmning, hvorefter vi starter på et lille terrænløb med en masse naturlige forhindringer. Undervejs vil vi gøre holdt og gennemføre nogle små øvelser, så alle muskler i kroppen bliver sat på arbejde

Opbygning er tilrettelagt så alle kan deltage, når blot man har en almindelig fysisk form. Det er således muligt selv at holde pauser undervejs, hvis fysikken kræver det.

Øvelserne varierer i udformning, men vil stille krav til både balance, smidighed og styrke. Fokus er rttet mod at det skal være sjovt, udfordrende og give rigtig god motion.

Aktiviteten kan med fordel afvikles som optakt til en effektiv kursusdag eller som motiverende afslutning på et fagligt møde.

Robinson Arena

KUN DE BEDSTE KOMMER I FINALEN

Inspireret af de velkendte TV-dyste, har vi udviklet et sjovt og spændende koncept med fokus på konkurrence. Det handler om at vinde som hold og med det klare mål, at komme videre til finalen i Robinson Arenaen!

Konkurrencen er opbygget omkring 8 forskellige lege, hvor alle hold kommer til at gennemføre de 6 af dem, mens kun de bedste hold skal dyste i Robinson Arenaen. Her finder vi den samlede vinder og de øvrige hold medvirker som publikum, og kan heppe på deres favoritter.

Hver leg består af en sjov og udfordrende opgave som deltagerne i fællesskab skal løse. Samarbejdet på holdene skal danne grundlaget for at de kan opnå det bedste resultat; nemlig at vinde over modstanderen.

Alle holdene deltager i de indledende lege, hvor det handler om at kæmpe hold mod hold, indtil der er fundet en vinder. De vindende hold tager point med videre til Robinson Arenaen, hvor den samlede vinder skal findes.

Konkurrencen er indrettet, så alle har mulighed for at deltage mest muligt og med hovedvægten lagt på, at det skal være en god og sjov oplevelse, hvor der bliver behov for mental koncentration, fysisk udfordring og gode lattermuskler.

Skovmandsdyst

PRÆCISION, RÅSTYRKE OG FOKUS PÅ OPGAVEN

Canadas skovhuggere er nogle af de bedste i verden til at håndtere økser, save og rå træstammer. I Lumberjack Contest beviser i overfor hinanden, hvem der bedst mestrer de unikke discipliner når de sejeste skovmænd skal findes.

Lumberjack handler om, at blive det bedste hold i en række velkendte skovhugger-discipliner som både kræver samarbejde, styrke og taktiske overvejelser.

Indledningsvis bliver deltagerne inddelt i hold og får en introduktion til disciplinerne: øksekast, pæleklatring, stammeræs, langsavning, raftekast og skovhugning.

Forud for hver disciplin, får holdene mulighed for at lægge en strategi for gennemførslen og når opgaven er afsluttet giver instruktøren point ud fra det opnåede resultat.

Når alle hold er færdige, samles deltagerne og resultaterne fremlægges, de bedste hold kåres og vinderne hyldes.

Arrangementet kan med fordel afvikles i forbindelse med et andet arrangement og for større grupper. Deltagerne bliver inddelt i hold med 5-12 personer og skiftes til at gennemføre de enkelte discipliner.