Spring til hovedindhold

Aktivitetstype: Aktivitet på 1 dag

Deepwater Task Force

REALISTISK KATASTROFEHÅNDTERING UNDER VAND

En katastrofe af hidtil uset omfang er under opsejling, og indtil videre har ingen kunne fuldføre opgaven med at finde en løsning på problemet. Myndighederne har derfor valgt at samle et team af eksperter på området.

Inspireret af virkelige begivenheder i den Mexicanske Golf, kommer I til at arbejde med en meget konkret udfordring, som skal løses som et Task Force. I bliver derfor presset på tid, samarbejde, planlægning og udnyttelse af kompetencer.

Opgaven har en stor grad af realisme, da den praktiske del af kurset foregår under vandet, hvor dele af teamet kommer til at arbejde, mens resten styrer processen fra et kommandorum.

Alle deltagere skal have en rolle i processen, som kommer til at omfatte 4 hovedpunkter; nemlig afklaring, planlægning, udførelse og evaluering.

Holdet skal indledningsvis vurdere opgavens art og hvordan opgavens endelige løsning skal se ud. Derefter lægges en detaljeret masterplan for, hvorledes opgaven skal gennemføres, herunder fastlæggelse af delmål samt hvorledes planen gøres målbar for løbende evaluering.

Når holdets strategi for gennemførslen ligger fast, skal det afklares hvilke kompetencer der skal bruges dvs. hvilke konkrete opgaver der skal løses og hvem der har erfaringen til det. Der skal så udarbejdes en arbejdsplan for hvornår disse kompetencer skal anvendes.

På baggrund af denne kompetenceafklaring, fastlægges en rollefordeling samt en tidsplan med angivelse af succeskriterier. Alle kriterier skal være direkte målbare og konsekvensbelagte, såfremt målene ikke opfyldes.

Hele forløbet styres af et instruktørteam, som løbende giver teamet små opgaver der skal håndteres ved siden af hovedopgaven.

Leading Edge

HVOR LANGT VIL DU GÅ FOR DIT TEAM

Igennem ukendt og til tider svært tilgængeligt terræn, udfordres deltagerne som hold med opgaver der stiller krav til samarbejde, kreativitet og ikke mindst ledelse. Presset af tid, fysiske og mentale barrierer, vil der opstå situationer hvor holdets sande ansigt viser sig.

Leading Edge er et intenst teambuildingkursus, hvor vi involverer teamet som det består. Vi giver indledningsvist deltagerne nogle grundlæggende færdigheder omkring navigation, redning og udnyttelse af tilstedeværende ressourcer.

Gruppen flyttes dernæst til en lokation som ligger i god afstand fra slut destinationen, hvorfra de skal gennemføre en redningsopgave der bringer dem sikkert frem til målet. Undervejs vil teamet opleve spænding, konflikter, udfordringer og frustrationer ved at skulle løse nogle tilsyneladende umulige og tidsbestemte opgaver. Alle deltager i løsningen af opgaverne og der stilles store krav til indsatsen.

Gruppens indsats evalueres løbende og der kan blive tale om omfordeling af roller, hvis ikke de lever op til kravene eller det viser sig at deres kompetencer ikke udnyttes optimalt.

Det handler om at udvise initiativ og vilje til at lykkes som én enhed og under nogle forudsætninger hvor holdet presses både som gruppe og som individer. Undervejs vil der være behov for at enkeltpersoner træder i karakter og motiverer gruppen til at blive ved.

Opgaverne som deltagerne skal løse, vil være baseret på virkelige hændelser i katastrofeområder, hvor snarrådighed og en pragmatisk tilgang til situationen er afgørende for resultatet.

Roller og Relationer

KULTUR OG ROLLER ER VEJEN TIL NYE RELATIONER

Vi spiller alle en rolle på arbejdspladsen, ligesom vi har en rolle derhjemme og sammen med vennerne. Måden vi spiller rollerne på og de relationer vi har til hinanden, er afgørende for om vi når vores mål og får realiseret vore drømme.

Roller & Relationer er kurset, hvor vi retter opmærksomheden mod, hvilke roller vi hver især har på teamet og de relationer vi har til hinanden.

Indledningsvist skal hver enkelt deltager introducere sig selv overfor de andre i gruppen via et EgoGram, som er en kreativ udformet planche, hvor deltagerne ud fra nogle overskrifter, skal give et billede af deres egen personlighed.

Herefter præsenteres deltagerne for rolletyperne i teamudviklingsmodellen Det Succesfulde Team™, som består af 5 roller der alle er baseret på de adfærdsmønstre som vi alle tillægger os. Rollerne fastlægges ud fra vores handlinger, adfærd, stresshåndtering samt ressourcer. Denne del af kurset kommer til at give deltagerne et indblik i, hvorledes de personlige roller har indflydelse på samarbejdet og de forskelle der kan skabe kløfter på tværs af afdelinger.

Vi udfordrer dernæst deltagernes opfattelse af et team og giver indblik i de faktorer, som påvirker vores evne til at skabe noget i fællesskab; og ikke mindst at bidrage til den fælles succesoplevelse. Vi kommer til at arbejde med elementer som at tage personligt ansvar, være åben og ærlig samt at skabe de vind-vind situationer, hvor vi alle synes det er fedt at være med.

I den afsluttende del af kurset indgår 3 praktiske øvelser med fokus på selvtillid, tillid og samarbejde. Herefter samles der op og reflekteres over dagens begivenheder.