Spring til hovedindhold

Aktivitetstype: Ud i naturen

Power Chasers

JAGTEN PÅ DEN BÆREDYGTIGE STRØM

Strøm er fremtidens vigtigste energikilde og har stor risiko for at blive en knap ressource, hvis ikke vi tager alternative metoder i brug.

Power Chasers er en unik konkurrencebaseret aktivitet, hvor det handler om at tanke mest mulig strøm, fra bæredygtige energikilder.

For at finde frem til kilderne, skal holdet navigere rundt i nærområdet og løse opgaver, som kan give dem det størst mulige udbytte. Det kræver viden, opfindsomhed og ikke mindst en stærk indsats fra holdet, at skabe det bedst tænkelige resultat.

Fra start får deltagerne udleveret deres egen mandbårne vindmølle, som skal bæres på ryggen resten af arrangementet. Møllen vil generere strøm, så længe den kan holdes kørende uden for mange stop.

Sammen med møllen får holdene udleveret en tom smartphone, som skal oplades mest muligt undervejs.

Deltagerne skal herefter finde vej vha. en håndholdt GPS, som leder dem til strømkilderne. På hver station skal der løses en lille teknisk opgave, som kan bidrage til opladning af batteriet.

De tekniske opgaver omfatter eksempelvis:

Vandturbine
Deltagerne skal anvende en vanddrevet turbine, enten ved naturlig forekomst af rindende vand, eller ved at de selv skaber gennemstrømningen.

Solceller
Her får holdet muligheden for at påfylde strøm fra solen ved at finde den bedste vinkel til lyset, så betingelserne bliver optimale.

Håndgenerator
Ved hjælp af en hånddrevet generator, skal deltagerne med egen muskelkraft skabe så meget strøm som overhovedet muligt.

Dynamo
Den menneskelige energi er en yderst kraftfuld ressource, men kun i for en kort periode når deltagerne på skift skal generere strøm fra en cykel.

Varmegenerator
Varmen fra en brændende kilde som eksempelvis træ, skal skabe energien til at generere strøm vha. et termoelektrisk element.

Der skal tænkes både strategisk og holdes øje med tiden, så der kommer mest muligt strøm på batteriet inden deadlinen udløber.

Når holdene kommer retur fra turen, bliver strømniveauet på telefonen aflæst og det hold som har akkumuleret den største mængde strøm undervejs, vinder dysten.

Arrangementet giver på en sjov og motiverende måde, en basal viden omkring nogle af de mest anvendte og bæredygtige energikilder samt hvor effektive de kan være.

Rafting Rally

SAMARBEJDE & PRÆSTATION SKABER VEJEN TIL SEJR

Vi har alle set dem! – Filmene om de nødstedte på den øde ø, hvor den eneste vej væk er via havet. Det kræver kreative evner og tekniske færdigheder at konstruere en flåde, som er både søstærk og kan flyde.

Netop dette er scenariet når I holdvis skal bygge Jeres egen tømmerflåde, som skal kunne bestå den ultimative test; nemlig at dyste i ’Rafting Rally’ mod de andre hold.

Hvert hold får udleveret en række simple remedier, som skal bygges sammen til en flåde, der kan bære hele holdet. For at lykkedes, er det vigtig at alle medvirker i løsningen og at samtlige kompetencer kommer i spil. Det handler om at samarbejde og om at udnytte hinandens evner.

Dertil kommer nogle kriterier, som er afgørende for at nå det overordnede mål, nemlig at vinde rallyet. Det er derfor vigtigt at flåden flyder godt, glider nemt gennem vandet og at der er taget højde for nogle effektive metoder til at skabe fremdrift.

Holdets indsats bliver til sidst sat på den endelige prøve, når alle hold på samme tid skal søsætte flåden og tilbagelægge en mindre distance på tid. Hvis ikke samarbejdet fungerer og deltagerne holder kadencen, så må et andet hold tage sejren.

Afslutningsvis kåres det vindende hold og applauderes behørigt af konkurrenterne. I den samlede sejr kan desuden indgå opnåelse af de forskellige succeskriterier, som holdene skal lykkedes med undervejs.

RIB Sejlads

HØJ HASTIGHED OG SKUMSPRØJT

I specialkonstruerede gummibåde med masser af hestekræfter kan I komme til at ’flyve’ henover bølgerne, mens vand og vind sprøjter henover hovedet.

Med op mod 100 km i timen ræser vi hen over bølgerne i hurtiggående gummibåde, som er designet med det formål at give passagererne en unik oplevelse med masser af fart, skumsprøjt og sus i maven.

Bådene vi bruger, kan have op mod 12 passagerer om bord ad gangen og vi sejler ca. 30 minutter på hver tur. Undervejs laver vi forskellige manøvrer, så I kommer til at opleve bådenes egenskaber til søs.

Deltagerne gives forud for sejladsen en grundig sikkerhedsinstruks, og iklædes redningsvest samt eventuel overlevelsesdragt efter forholdene.

Herefter stiger vi ombord og lader bølgerne bestemme retningen. Det er en både sjov og intens oplevelse, som I kommer til at huske fremover.

Stand Up Paddle

FIND BALANCEN PÅ SJOVE PADDLEBOARDS

Stand Up Paddle Surfing er den hastigst voksende vandsport i verden, ikke mindst på grund af de muligheder som aktiviteten giver for fysisk udfoldelse uden forudgående færdigheder.

Uanset Jeres kendskab til disciplinen kan alle således deltage, og med garanti for masser af sjov på og i vandet.

Til at starte med giver vi Jer en introduktion til teknikkerne og hvordan I kommer bedst i gang med at bruge bræt og paddel. Herefter deler vi Jer op i små hold, hvor alle får muligheden for at afprøve at balancere, padle og navigere brættet på vandet.

Når alle har prøvet og er blevet nogenlunde fortrolige med brættet, opstiller vi en konkurrencebaseret bane på vandet, som deltagerne skal gennemføre holdvis. Det handler om at vælge den bedste strategi, sejle hurtigst og ikke mindst styre igennem banen for at vinde dysten.

Gennem hele forløbet vil der være en erfaren instruktør tilstede, som kan vejlede og varetage sikkerheden omkring opgaven. Alle deltagere bliver udstyret med svømmevest og våddragt inden vi starter.

Water Tubing

HOLD FAST ELLER RYG I VANDET

Leg på vandet er altid sjovt og her tilføjer vi fart og spænding, så I får en unik og sjov fællesoplevelse hvor alle med garanti bliver våde.

Water Tubing er en sjov aktivitet som indebærer, at deltagerne sidder på en oppustelig ’banan’, der bliver trukket efter en hurtigt sejlende båd.

Hvis ikke du holder fast og står distancen, vil du med garanti ryge i vandet – Men hvem bliver den sidste til at tage turen?

Fra start bliver I alle udstyret med en våddragt og redningsvest samt modtager en instruks omkring sikkerheden. Herefter ræser vi afsted med 4-5 personer ad gangen, indtil alle har prøvet. Er tiden til det, gentager vi forløbet for dem som har lyst.

Camp Zulu

24 TIMER MED FOKUS PÅ SAMARBEJDE

Det er ikke den stærkeste af arterne der overlever, heller ikke den mest intelligente, men den der reagerer bedst på forandringer!

Til hverdag er vi højst sammen med de samme mennesker i 8-10 timer, både hvad angår kollegaerne på arbejdspladsen og familien derhjemme – Men hvad sker der når vi tilbringer 24 timer sammen og samtidig skal fungere som et team?

Camp Zulu er kurset, hvor vi gennem et helt døgn afprøver vores fælles egenskaber gennem opgaver, som tager udgangspunkt i modellen Det Succesfulde Team™. Vi kommer til at arbejde med 4 elementer, som er afgørende for succes; nemlig selvtillid, tillid, samarbejde og motivation.

Hele kurset er bygget op omkring et udendørs scenarie, hvor deltagerne afprøver egne grænser sammenholdt med holdets ønsker, udfordrer tilliden til hinanden, viser at man kan arbejde sammen under pres og sammen finder begejstringen til at gøre det hele noget værd.

Der lægges vægt på deltagernes evne til at arbejde sammen mod et fælles mål, herunder hvorledes holdene håndterer interne konflikter, evner at planlægge og hvorvidt det lykkedes at gennemføre med succes.

Hver opgave evalueres umiddelbart efter gennemførslen og der sammenfattes en konklusion på baggrund heraf. Holdene beslutter herefter en række udviklingsområder, som skal bearbejdes inden næste opgave. Ved kursets afslutning samler holdene deres erfaringer og træffer en fælles konklusion omkring resultatet.

  • 1
  • 2