Spring til hovedindhold

2-3

TIMER

20-100

PERSONER

DKK 475

PR. PERSON

DKK 15.000

MIN. PRIS

JAGTEN PÅ DEN BÆREDYGTIGE STRØM

Strøm er fremtidens vigtigste energikilde og har stor risiko for at blive en knap ressource, hvis ikke vi tager alternative metoder i brug.

Power Chasers er en unik konkurrencebaseret aktivitet, hvor det handler om at tanke mest mulig strøm, fra bæredygtige energikilder.

For at finde frem til kilderne, skal holdet navigere rundt i nærområdet og løse opgaver, som kan give dem det størst mulige udbytte. Det kræver viden, opfindsomhed og ikke mindst en stærk indsats fra holdet, at skabe det bedst tænkelige resultat.

Fra start får deltagerne udleveret deres egen mandbårne vindmølle, som skal bæres på ryggen resten af arrangementet. Møllen vil generere strøm, så længe den kan holdes kørende uden for mange stop.

Sammen med møllen får holdene udleveret en tom smartphone, som skal oplades mest muligt undervejs.

Deltagerne skal herefter finde vej vha. en håndholdt GPS, som leder dem til strømkilderne. På hver station skal der løses en lille teknisk opgave, som kan bidrage til opladning af batteriet.

De tekniske opgaver omfatter eksempelvis:

Vandturbine
Deltagerne skal anvende en vanddrevet turbine, enten ved naturlig forekomst af rindende vand, eller ved at de selv skaber gennemstrømningen.

Solceller
Her får holdet muligheden for at påfylde strøm fra solen ved at finde den bedste vinkel til lyset, så betingelserne bliver optimale.

Håndgenerator
Ved hjælp af en hånddrevet generator, skal deltagerne med egen muskelkraft skabe så meget strøm som overhovedet muligt.

Dynamo
Den menneskelige energi er en yderst kraftfuld ressource, men kun i for en kort periode når deltagerne på skift skal generere strøm fra en cykel.

Varmegenerator
Varmen fra en brændende kilde som eksempelvis træ, skal skabe energien til at generere strøm vha. et termoelektrisk element.

Der skal tænkes både strategisk og holdes øje med tiden, så der kommer mest muligt strøm på batteriet inden deadlinen udløber.

Når holdene kommer retur fra turen, bliver strømniveauet på telefonen aflæst og det hold som har akkumuleret den største mængde strøm undervejs, vinder dysten.

Arrangementet giver på en sjov og motiverende måde, en basal viden omkring nogle af de mest anvendte og bæredygtige energikilder samt hvor effektive de kan være.

Send forespørgsel