Spring til hovedindhold

Konflikt & Kommunikation

2

TIMER

5-20

PERSONER

DKK 2.495

PR. PERSON

DKK 32.000

MIN. PRIS

FÆLLES MÅL, HOLDÅND & VILJEN TIL AT LYKKEDES SAMMEN

Ved opstart af nye projekter er det afgørende at samarbejdet kommer godt fra start og at de medvirkende er i stand til at håndtere de udfordringer som kommer undervejs. Det handler om fælles mål og at fungere som et hold.

Kurset Konflikt & Kommunikation kendetegnes ved at de medvirkende parter på et projekt, sammen skaber et solidt fundament for et succesfuldt samarbejde. Det handler om at danne en fælles ramme for hvordan vi kommunikerer, planlægger opgaver og løser konflikter.

Kurset afvikles over 2 dage, hvor deltagerne får et indgående kendskab til hinanden gennem både teori og praktiske øvelser. Deltagerne kommer til at arbejde med emner som ærlighed og åbenhed, positiv dialog, personlige relationer, konflikthåndtering og afklaring af kompetencer.

Dertil kommer en række praktiske værktøjer som kan anvendes til at afklare gruppens latente udfordringer og hvor de med fordel kan udnytte hinandens viden, baggrund og færdigheder.

Kurset giver også deltagerne mulighed for at danne sociale relationer i løbet af aftenen, hvor vi lægger op til at de giver et indblik i deres individuelle hverdag, interesser og personlige forhold, hvilket er med til at skabe større samhørighed og fællesskabsfølelse.

Kurset afsluttes med en sammenfatning, hvor deltagerne i fællesskab udarbejder nogle retningslinjer for samarbejdet og beslutter hvorledes de vil håndtere de udfordringer som de møder undervejs.

Er det noget for jer?

Send forespørgsel