Spring til hovedindhold

1

TIMER

5-20

PERSONER

DKK 1.895

PR. PERSON

DKK 15.000

MIN. PRIS

REALISTISK KATASTROFEHÅNDTERING UNDER VAND

En katastrofe af hidtil uset omfang er under opsejling, og indtil videre har ingen kunne fuldføre opgaven med at finde en løsning på problemet. Myndighederne har derfor valgt at samle et team af eksperter på området.

Inspireret af virkelige begivenheder i den Mexicanske Golf, kommer I til at arbejde med en meget konkret udfordring, som skal løses som et Task Force. I bliver derfor presset på tid, samarbejde, planlægning og udnyttelse af kompetencer.

Opgaven har en stor grad af realisme, da den praktiske del af kurset foregår under vandet, hvor dele af teamet kommer til at arbejde, mens resten styrer processen fra et kommandorum.

Alle deltagere skal have en rolle i processen, som kommer til at omfatte 4 hovedpunkter; nemlig afklaring, planlægning, udførelse og evaluering.

Holdet skal indledningsvis vurdere opgavens art og hvordan opgavens endelige løsning skal se ud. Derefter lægges en detaljeret masterplan for, hvorledes opgaven skal gennemføres, herunder fastlæggelse af delmål samt hvorledes planen gøres målbar for løbende evaluering.

Når holdets strategi for gennemførslen ligger fast, skal det afklares hvilke kompetencer der skal bruges dvs. hvilke konkrete opgaver der skal løses og hvem der har erfaringen til det. Der skal så udarbejdes en arbejdsplan for hvornår disse kompetencer skal anvendes.

På baggrund af denne kompetenceafklaring, fastlægges en rollefordeling samt en tidsplan med angivelse af succeskriterier. Alle kriterier skal være direkte målbare og konsekvensbelagte, såfremt målene ikke opfyldes.

Hele forløbet styres af et instruktørteam, som løbende giver teamet små opgaver der skal håndteres ved siden af hovedopgaven.

Er det noget for jer?

Send forespørgsel